Logo for Bowen Norge foreningen.BOWEN NORGE skal arbeide for å:


  • gjøre Bowenteknikken kjent i Norge
  • fremme medlemmenes faglige utvikling

  • understøtte medlemmenes informasjonsarbeid og markedsføring, særlig på foreningens hjemmeside.

Bowen teknikken kan benyttes ved følgende symptomer:


Stress- og spenning          Menstruasjonsplager                  Søvn- og Hodesmerter


Fordøyelsesplager      Mage - og tarmproblemer            Urinveisplager og Luftveisproblemer


Baby og barn, luftsmerter og sengevæting                                Ryggsmerter

Nakke- og skulderplager     Arm-og håndleddproblemer      Sportsskader        Bekkenlåsninger/Hofteplager                           Kne- og ankelplager


unsplash