Bowen Norge er en uavhengig og selvstendig forening for Bowen-terapeuter i Norge.
Telefon +47 91531014
E-post astrid.schmidt.hanssen@gmail.com

Nyttige internettadresser

Nettlenke Brønnøysundregisterne for alternative behandlere

Registeret for utøvere av alternativ behandling.

Godkjente utøverorganisasjoner

 

Nettlenke Pasientrettighetsloven

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

 

Nettlenke Lov om alternativ behandling av sykdom

Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

 

Nettlenke Forskrift om pasientjournal

Forskrift om pasientjournal

 

Nettlenke markedsføring av alternativ behandling av sykdom

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

 

Nettlenke Forskrift om kosttilskudd

Forskrift om kosttilskudd

 

Nettlenke NAFKAM

Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin

 

Nettlenke altinn

 

Nettlenke GDPR

General Data Protection Regulation

 

Nettlenke SABORG

Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner