Bowen Norge er en uavhengig og selvstendig forening for Bowen-terapeuter i Norge.
Telefon +47 91531014
E-post astrid.schmidt.hanssen@gmail.com

Etiske regler

A. Forhold til Bowen teknikken

A.1. Jeg vil gjøre meg kjent med, og forholde meg til regler og retningslinjer for Bowen Norge.

A.2. Jeg vil utføre Bowen Teknikken med nøyaktighet, varsomhet og følsomhet.

A.3. Jeg vil respektere visdommen og det i unike i Bowen Teknikken og vil samtidig ikke utføre andre teknikker på klienten samme dag.

A.4. Jeg forplikter meg til å utvikle mine kunnskaper og forståelse for Bowen Teknikken ved å følge undervisningsretningslinjer fra Bowen Norge.

A.5. Jeg vil samarbeide med enhver etisk undersøkelse iverksatt av Bowen Norge og vil rapportere til organisasjonen enhver handling som klart bryter retningslinjene.

A.6. Jeg vil som Bowen student ikke annonsere som Bowen utøver eller ta betalt for behandlinger før oppnådd godkjennelse

B. Forhold til klienten

B.1. Jeg vil vise respekt for min klients åndelige, politiske og sosiale mening, uansett rase, farge, trosbekjennelse eller kjønn.

B.2. Jeg vil gi håp og støtte til alle klienter, men vil ikke fremstille Bowen Teknikken som en garanti for helbredelse av noen sykdommer eller tilstander. Jeg forplikter meg til å gi nødvendig informasjon om teknikken til klienten.

B.3. Jeg er kjent med at Bowen Teknikken kan fremkalle følelsesmessige reaksjoner og jeg er forberedt på å støtte de som opplever disse.

B.4. Jeg vil respektere taushetsplikten i forhold til mine klienter.

B.5. Jeg skal ikke innlede noen form for seksuelt forhold til klienten og skal være oppmerksom på og bevokte meg mot noen handling, antydning eller uttalelse som kan tolkes som en seksuell tilnærming.

B.6. Jeg vil sørge for at ingen tredje part, inklusive assistenter og medlemmer av klientens familie er tilstede under konsultasjon med myndig klient uten klientens samtykke.

B.7. Jeg vil ikke utføre behandling av klienter under 16 år uten foresattes godkjennelse og/eller tilstedeværelse.

B.8. Jeg vil sørge for at klienten har på seg undertøy under behandlingen.

B.9. Jeg vil ikke utføre halebeinsprosedyren på gravide.

B.10. Jeg vil ikke utføre brystømhetsprosedyren på personer med silikon implantat

B.11. Jeg vil sørge for god hygiene og passende arbeidsforhold

C. Forhold til lover og regler

C.1. Jeg vil føre journal etter løyve fra Datatilsynet og i henhold til lover og vedtekter. Jeg vil oppbevare journalen forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende og gi klienten innsyn i sin journal når dette er ønsket.

C.2. Jeg vil forholde meg til regler for markedsføring i henhold til ”Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom”

C.3. Jeg skal som praktiserende overfor klienten kunne fremvise bevis på godkjent utdanning og gyldig polise for profesjonell ansvarsforsikring for behandlere.

D. Forhold til andre profesjonelle behandlere

D.1. Jeg vil ikke overprøve anvisninger gitt av en lege.

D.2. Jeg vil søke passende medisinske råd eller henvise min klient til andre kvalifiserte behandlere, ved alvorlige lidelser og når jeg finner det fordelaktig for min klient.

D.3. Jeg vil respektere og samarbeide med alle andre kvalifiserte helsepersonell som min klient velger å bruke, så lenge dette ikke kommer i konflikt med integriteten til Bowen Teknikken eller meg selv.

D.4. Jeg vil samarbeide med og respektere medlemmene i Bowen Norge

Revidert 09.05.08
Etiske regler (i utskrift/Word-format)