Bowen Norge er en uavhengig og selvstendig forening for Bowen-terapeuter i Norge.
Telefon +47 91531014
E-post astrid.schmidt.hanssen@gmail.com
Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme

Studieoversikt

Studieplan

DEL 1 (Innføring – 4 dager)

Del 1 er starten for alle og introduserer studentene for konseptet Bowen Teknikken.
Studiegruppen er på max. 16 studenter slik at hver enkelt student får god veiledning.
Illustrert og detaljert undervisningsmateriell vil bli utlevert på norsk.

Undervisningen er praktisk basert, dvs. at studentene trener på hverandre mens de blir veiledet av instruktøren.
Vi gjør oppmerksom på at i forbindelse med denne treningen er det best å ha minst mulig klær på.
Hvis man føler det ukomfortabelt å opptre i undertøy, ta gjerne med små shorts og singlet.
Etter 4 dagers innføring og trening har studentene kunnskap nok til å utføre en komplett kroppsbehandling.
For å få en god forståelse og ferdighet, skal studentene skrive ned 10 klienthistorier (30 behandlinger), som de foretar i tiden mellom Del 1 og Del 3.
Mellom samlingene er instruktør og assistent tilgjengelig med hjelp til studentene og kan svare på spørsmål som kan oppstå i forbindelse med behandlinger og arbeidet med klienthistorier.

STUDIEINNHOLD

Nedre rygg- og beinprosedyrer: innføring i en omfattende behandling for nedre rygg-plager, kne-problemer, hamstringsplager og sirkulasjonsproblemer.

Rygg- og nakkeprosedyrer: en effektiv behandling for et stort omfang av plager. De enkle og overraskende få grep i disse to områder henvender seg effektivt til hele kroppens system. De er veldig kraftfulle og grunnleggende for de fleste Bowen behandlinger.

Skulderprosedyre: en av de mest effektive behandlinger for skulderplager tilgjengelig i fysisk terapi i dag.

Albue-, håndledd- og kneprosedyrer: behandler problemer i håndledd, albu og knær så vel som akutte skader samt kroniske plager.

Ankelprosedyre: gir terapeuten umiddelbart et redskap til å behandle en forstuet ankel eller andre skader. Ved andre terapiformer vil man sjelden behandle betente eller hovne områder, men Bowen Teknikken er veldig effektiv i slike situasjoner.

Hamstringprosedyre: øker fleksibiliteten av hamstringsmusklene,og studier har vist at det ikke bare er umiddelbart etter behandling, men fleksibiliteten forsetter å øke i løpet av uken som følger etter en Bowenbehandling.

DEL 2 (Første repetisjon – 3 dager)

I del 2 repeteres alt som ble undervist i del 1, for å forsikre at studentens forståelse og praktisk utførsel av prosedyrene er korrekte og nøyaktige. På dette tidspunktet har studentene fått erfaringer ved å praktiser teknikken og del 2 vil bygge videre på dette og finpusse deres dyktighet og nøyaktighet. Det vil også settes av tid til å assistere studentene med deres klientrapporter, som de er i gang med.

DEL 3 (videreføring – 4 dager)

Del 3 tar teknikken til en ny dimensjon og inkluderer prosedyrer som er bemerkelsesverdig for deres raske effekt. En lærebok med fargefotografier følger med undervisningsmaterialet. Denne inneholder over 100 fargefotografier med veiledende piler og enkel tekst, som ikke bare viser posisjoner og retninger av grepene, men vil også hjelpe studenten med å forklare teknikkens egenskaper til klientene.
For å delta på del 3 er det nødvendig å levere inn de 10 første klienthistoriene
(30 behandlinger). Disse vil bli gjennomgått og evaluert skriftlig, og gitt veiledning og forslag til eventuell forbedring.

STUDIEINNHOLD

Åndedrett og mellomgulvprosedyre: en viktig prosedyre for behandling av symptomer knyttet til luftveisplager. Den kan også benyttes i forbindelse med kolikk og astma for barn og nyfødte. Med en liten justering har den også ha god effekt på strukturell misdannelse som scoliose.

Temporo Mandibular ledd prosedyre: en av de viktigste prosedyrer man lærer. Kjeveleddsprosedyren (TML) kan anvendes mot så mange plager at det nesten er umulig å nevne dem alle.

Bekkenprosedyre: ved å utføre 4 grep i bekkenprosedyren, kan terapeuten se selv de mest fastlåste og kroniske problemer forandre seg på minutter. Beinlengdeforskjell som har vært behandlet mange ganger med andre terapier, blir ofte rettet umiddelbart med langvarig resultat. Prosedyren kan også benyttes for idrettsskader, som lyskestrekk og hamstring-problemer, og for å bedre mulighetene for graviditet – bare for å nevne noen.

Halebeinprosedyre: kan benyttes for en rekke plager, inkludert forplantning- og urinveisproblemer.

Nyreprosedyre: et grep som reduserer trykk og betennelse rundt nyre området, gir lindring for urinveis-symptomer samt ryggsmerter.

DEL 4 (Siste repetisjon – 3 dager)

I del 4 repeteres Bowengrepene man lærte i del 3 og har til hensikt å forene alle grep som er lært så langt. På dette tidspunkt er studentene i gang med å forberede deres andre sett av 10 klienthistorier fra behandlinger, og spørsmål i denne forbindelse vil bli besvart.

DEL 5 (Eksamen – 4 dager)

I del 5 repeteres og praktiseres alle prosedyrer. Studentene bemerker at dette er modulen hvor alt ”faller på plass”. Det er en skriftlig og en praktisk vurdering om ettermiddagen den siste dagen. Studentene blir også introdusert til mer avanserte tilnærmelser til Bowen Teknikken, som de kan bygge på etter hvert som de får erfaringer som terapeuter.